EUROEAT

UUTISET-Category

Euroeat: 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus

*AOV = Average Order Value, keskimääräisen oston arvo

**Konversio = Kuinka moni verkkokaupan vierailijoista tekee ostoksen

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohdat

Vuosi 2022 alkoi pitkälti samojen teemojen merkeissä kuin mihin päätimme vuoden 2021: Covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet jatkuivat edelleen, mutta nyt myös lisänä Ukrainan kauhea sota aiheutti entistä isompia haasteita globaalille liiketoimintaympäristölle ja heitti varjonsa myös toiminnalle Kiinassa. Laajat sulut suurimmissa kaupungeissa ympäri Kiinaa hidastivat myyntiä ja estivät toimituksia erityisesti maaliskuun aikana. Globaalit logistiikkaketjut yskivät ja ketjujen varrelle ilmaantui ajoittain pullonkauloja aiheuttaen viivästyksiä ja lisäkustannuksia kaikille osapuolille.

Positiivista on se, että Kiinan kulutuskysyntä oli vahvaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä: vähittäismyynti kasvoi 3,3 % vuotta aiemmasta ja verkkomyynti 6,6 %. Maaliskuu oli kuitenkin haastava: vähittäismyynti laski 3,5 %. Euroeatin myynti seurasi samaa trendiä: tammi- ja helmikuu olivat vahvoja kasvukuukausia ja suunnitelmiemme mukaisia. Maaliskuun myynti jäi suunnitelmista, mutta silti kokonaisliikevaihto ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvoi 14 % verrattuna Q12021:een. Ja mikä tärkeintä: kannattavuutemme parani huomattavasti suurempien volyymien ja tehokkaiden kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta, jotka aloitimme jo vuoden 2021 lopulla, kun näimme edessämme olevat haasteet.

Viimeistelimme ja allekirjoitimme uuden 2-vuotisen lisenssisopimuksen (sopimuksen jatko) Muumi-verkkoliiketoiminnasta Kiinassa Rights and Brands Asian kanssa. Tämä sopimus antaa meille mahdollisuuden tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia Muumi-verkkoliiketoiminnallemme, ja on tärkeä kulmakivi rakentaa ja kasvattaa Euroeat-toimintaa edelleen osana Muumihahmojen kasvavaa ekosysteemiä Kiinassa.

Myös Fiskarsin kanssa tehty sopimus Muumimukeista allekirjoitettiin vuoden alussa. Tämä on tärkeä askel eteenpäin ja näemme suuren potentiaalin Muumi-mukien volyymien kasvattamisessa Kiinassa.

Aiemmin vuonna 2021 solmimme uuden kumppanuussopimuksen paikallisen yrityksen kanssa, jolle ulkoistamme päivittäiset toiminnot. Tämä antaa Euroeatin henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä ydintoimintoihin: kampanjoiden hallintaan, myyntikanavien lukumäärän kasvattamiseen, myynnin ja myyntiportfolion rakentamiseen. Ulkoistetut toiminnot on nyt käynnistetty onnistuneesti ja toimintaa pyöritetään Qingdaossa, jossa muun muassa ammatillisten resurssien saatavuus on merkittävästi helpompaa ja kustannustaso alhaisempi Pekingiin verrattuna.

 

Katse kohti loppuvuotta 2022

Näyttää erittäin todennäköiseltä, että samat haasteet häiritsevät edelleen liiketoimintaympäristöä erityisesti Q2:n aikana, mutta jossain määrin myös koko vuoden 2022 ajan. Monet sovitut ja suunnitellut kampanjat ja tapahtumat ovat jo peruttuja vuoden viimeiseen neljännekseen asti.

Kuitenkin arvioimme, että Q3 tulee olemaan jo hieman positiivisempi, mutta koska Q3 on perinteisesti myynnillisesti heikoin neljännes, tulevat verkkokaupan kokonaismäärät todennäköisesti silloinkin olemaan melko vaatimattomia.

Viimeinen vuosineljännes tulee jälleen olemaan ratkaiseva koko vuoden myynnin ja tuloksenteon kannalta. Mikäli yleinen markkinaympäristö pysyy tuolloin vakaana, hiljaisen alkuvuoden johdosta odotamme suhteellisen voimakasta kysynnän elpymistä suurimpien ostosfestivaalien aikana. Palaamme näihin arvioihin lähempänä vuoden loppua ja tarkistamme ennusteitamme tilanteen mukaisesti.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Email