EUROEAT

UUTISET-Category

Euroeat: 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus

Ohessa 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen raporttimme, sisältäen katsauksen yrityksen talouteen ja muihin liiketoimintaan vaikuttaneisiin tekijöihin.

*AOV = Average Order Value, keskimääräisen oston arvo

**Konversio = Kuinka moni verkkokaupan vierailijoista tekee ostoksen

 

Kuten jo vuodenvaihteen jälkeen totesimme, myyntitilanne on haastava. Myynti laski 9 % vuotta aiemmasta. Vaikka myynnin toteutuma ei ole ihanteellinen, olemme edelleen optimistisia sen suhteen, että saamme myynnin parempaan vauhtiin loppuvuoden aikana. Koska kuten aikaisempinakin vuosina, vuoden kokonaistulos määräytyy pääosin neljännen vuosineljänneksen aikana ja erityisesti “tuplatupla” ostosfestivaalien aikana, eli 11.11. ja 12.12. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että myyntiportfoliomme vastaa tuolloin kuluttajien kysyntään.

On myös syytä huomata, että verkkokauppayritykset maailmanlaajuisesti ovat kärsineet pandemian jälkeisen kuluttajakäyttäytymisen muutoksen seurauksena. Emme siis ole yksin näiden haasteiden edessä.

Katetuottomme laski 21 %. Suurempi lasku johtui tukkukaupan myynnin kasvusta, jossa katemarginaalimme ovat tyypillisesti pienemmät. Parantaaksemme yleistä myynnin katetta, olemme pitkäjänteisesti kehittäneet omia Muumi-brändituotteitamme. Me siis suunnittelemme ja valmistamme Muumi-lisensoituja tuotteita Kiinassa, ensisijaisesti kiinalaisille kuluttajille. Uskomme näillä tuotteilla olevan jatkossa kuitenkin myös merkittävää vientipotentiaalia.

Ymmärrämme, että on tärkeää kehittää tuotevalikoimaamme vastaamaan kuluttajien muuttuneita kulutustottumuksia. Kiinan tiukan nolla-covid politiikan jälkeen kuluttajat ovat lähteneet kotoaan ja nauttivat ulkoilusta ja matkustamisesta, joten tutkimme tapoja mukauttaa tuotteitamme vastaamaan näitä uusia vaatimuksia. Suunnittelutiimimme kehittävät uusia tuotteita, jotka palvelisivat ulkoilun harrastajia, kuten retkeilijöitä, vaeltajia ja matkatkailijoita. Lisäksi arvioimme olemassa olevaa tuotevalikoimaamme selvittääksemme minkälaisia uusia tuoteyhdistelmiä voisimme tarjota kuluttajille kasvattaaksemme myyntiä perinteisillä tuotesegmenteillämme.

Yksi tämän vuosineljänneksen haasteista oli vaikeus tuoda markkinoille Muumi-lisenssinhaltijoiden uusia tuotteita. Tätä riskiä hallittiin onnistuneesti lanseeraamalla kuusi omaa Muumi-tuotemerkkiä, joista saatiin yhteensä 16 varastointiyksikköä (SKU). Lisäksi omien tuotteidemme myynti on kasvanut tasaisesti ja alamme pikkuhiljaa näkemään toivottuja tuloksia. Omilla tuotteilla olemme onnistuneet avaamaan uusia myyntikanavia, mikä lupaa hyvää tulevaisuuden myyntimme ja tuloksemme kannalta.

Myynnin ja tuoteportfolion lisäksi pyrimme aktiivisesti löytämään uusia palveluasiakkaita ja brändejä pienentämään yhden asiakkaan riskiä. Tätä varten selvitämme uusia kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia löytääksemme uusia asiakkaita. Uskomme että tämä auttaa meitä vähentämään yhdestä asiakkaasta koituvaa riskiä.

Yhteenvetona voimme todeta, että vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme ei ollut ihanteellinen, olemme edelleen sitoutuneita parantamaan suorituskykyämme ja etsimään uusia kasvumahdollisuuksia. Keskitymme jatkossakin omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden myynnin edistämiseen sekä Kiinassa että kansainvälisesti, uusien myyntikanavien kartoittamiseen, tukkuliiketoimintamme optimointiin, uusien palveluasiakkaiden löytämiseen sekä tuotevalikoimamme virittämiseen muuttuviin kulutustottumuksiin.

Olemme luottavaisia sen suhteen että voitamme näihin liittyvät haasteet ja tulemme entistä vahvemmiksi pitkällä aikavälillä.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Email