EUROEAT

UUTISET-Category

Euroeat: 2023 toisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus

*AOV = Average Order Value, keskimääräisen oston arvo

**Konversio = Kuinka moni verkkokaupan vierailijoista tekee ostoksen

 

Tämä raportti tarjoaa kokonaiskatsauksen konsernin liiketoiminnan tuloksesta toisella vuosineljänneksellä, ilman eliminoituja eriä. Päähuomio on kohdistettu liikevaihtoon, katetuottoon sekä merkittävimpiin saavutuksiin. Tämän neljänneksen aikana kohtasimme haasteita, jotka heijastuivat liikevaihdon ja katetuoton laskuun. Kuitenkin, huolimatta näistä haasteista, olemme saavuttaneet huomattavia edistysaskeleita, kuten kansainvälisten myyntikanavien laajentaminen ja oman Muumibrändättyjen tuotekategoriamme kasvattaminen.

Toisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtomme laski 7 % edellisvuoteen verrattuna, saavuttaen kokonaisuudessaan 219 035 euroa. Tämä lasku johtui pääasiassa uusien tuotteiden hankintaan liittyvistä haasteista ja tiettyjen olemassa olevien varastotuotteiden kysynnän hidastumisesta.

Lisäksi toisen vuosineljänneksen katetuotto laski 34 % verrattuna edellisvuoteen, asettuen 61 106 euroon. Yksi merkittävistä laskun syistä oli kiertämättömien tuotteiden alaskirjaus. Tämä toimenpide toteutettiin varastonhallinnan optimoimiseksi ja kysynnän sekä tarjonnan paremman tasapainon varmistamiseksi.

Kiinan kuluttajakäyttäytyminen on kokenut dramaattisia muutoksia useista merkittävistä syistä. Nolla COVID -politiikalla ja sen vapauttamisella Q1/2023, oli suuri vaikutus Kiinan kuluttajamarkkinakäytöksen muutokseen ja johti työttömyysasteen nousuun. Tämän seurauksena kuluttajat joutuivat tarkastelemaan uudelleen kulutustottumuksiaan ja prioriteettejaan. He suuntasivat huomionsa enemmän ulkoilma-aktiviteetteihin ja -elämyksiin, ja panostivat enemmän vapaa-aikaan, matkustamiseen ja kokemuksiin. Tämä muutos mieltymyksissä ja kulutustottumuksissa toi mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia Euroeat-yrityksille Kiinassa. Tämä vaati meitä mukauttamaan strategiaamme vastaamaan muuttuvia tarpeita Kiinan kuluttajamarkkinoilla.

Kun kuluttajien kiinnostus tiettyjä tuoteryhmiä kohtaan väheni, meillä avautui ainutlaatuisia mahdollisuuksia vastata tähän haasteeseen vahvistamalla omaa tuotekehityskykyämme. Olemme nyt kehittäneet ja lanseeranneet kuudessa kuukaudessa yhdeksän tuotetta, jotka muodostavat yhteensä 21 varastonhallintayksikköä (SKU). Tuotteet ovat saaneet positiivista palautetta asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme sekä Suomessa että Japanissa.

 

Kohokohdat:

  • RED verkkokauppa- ja some-alustan Muumisivulla tapahtuneen vierailujen määrän kasvu kertoo Muumi-tietoisuuden tasaisesta lisääntymisestä.
  • Uusien tuotteiden hankinta oli toisella vuosineljänneksellä ensisijainen haaste, joka vaikutti myyntitulokseemme. Tämän takia etsimme aktiivisesti uusia Muumi-tuotteita ja panostamme omaan tuotekehitykseen elvyttääksemme tarjontaamme.
  • Tukkumyyntikanavien laajentaminen Manner-Kiinassa: Haasteista huolimatta olemme onnistuneet avaamaan uusia tukkumyyntikanavia Manner-Kiinassa. Tämän strategisen toimenpiteen odotetaan laajentavan markkinaamme ja lisäävän liikevaihdon kasvua alueella.
  • Oman tuotevalikoiman edut: Oman tuotevalikoimamme lanseeraus on alkanut tuottaa positiivisia tuloksia. Olemme erityisesti onnistuneet avaamaan uusia myyntikanavia sekä Suomessa että Hongkongissa, mikä tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia myynnin ja tuloksen kasvattamiseen. Työskentelemme aktiivisesti laajentaaksemme vientiä Japanin markkinoille.
  • Uusiin palveluasiakkaisiin keskittyminen: Tuotevalikoiman laajentamisen lisäksi olemme panostaneet uusien palveluasiakkaiden hankintaan. Asettamalla palveluasiakkaat etusijalle pyrimme varmistamaan uudet liiketoimintamahdollisuudet ja monipuolistamaan tulovirtaamme.
  • Hallituksen päivitys: Haluamme ilmoittaa sidosryhmillemme, että Raimo Puustinen on eronnut hallituksesta ja puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Tämän muutoksen myötä Richard Järvinen on nimitetty uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Kiitämme Raimoa hänen panoksestaan ja toivotamme Richardin lämpimästi tervetulleeksi uuteen johtotehtäväänsä.

 

Kuten edellä mainittiin, markkinadynamiikka muuttuu jatkuvasti ja kuluttajien käyttäytyminen kehittyy nopeasti. Etsimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia asiakashankinnassa ja palveluvalikoimamme laajentamisessa. Toivommekin teiltä vihjeitä potentiaalisista asiakkaista, joiden kanssa voimme viedä  keskustelua eteenpäin.

Vaikka kohtasimmekin haasteita, jotka vaikuttivat liikevaihtoon ja katetuottoon, toisella neljänneksellä saavutimme myös merkittäviä saavutuksia. Olemme menestyksekkäästi laajentaneet myyntikanaviamme Manner-Kiinassa, nähneet oman tuotekategoriamme kasvua sekä hyödyntäneet omia tuotteita kansainvälisten kanavien aukaisussa. Etsimme myös aktiivisesti uusia palveluasiakkaita monipuolistaaksemme tulovirtojamme entisestään.

Tulevaisuudessa keskitymme varastonhallinnan optimointiin, omiin tuotteisiin, uusin tuotteisiin Muumi-lisenssoijilta, sekä Kiinan verkkokaupan ja sosiaalisen median palveluasiakkaan löytämiseen. Hienosäädämme strategiaamme, etsimme vahvoja kumppanuuksia ja jatkamme asiakaslähtöistä lähestymistapaamme, luottaen kestävään kehitykseen tulevilla neljänneksillä.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Email