EUROEAT

UUTISET-Category

Euroeat: 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus

*AOV = Average Order Value, keskimääräisen oston arvo
**Konversio = Kuinka moni verkkokaupan vierailijoista tekee ostoksen

Konsernin liiketoimintakatsaus (Tilintarkastamaton, pois lukien eliminoinnit):

Muumi-tuotteiden vähittäismyynti Kiinassa oli odotettua heikompaa johtuen Kiinan kuluttajamarkkinoiden haasteista ja Tmallin liikenteen laskusta, joka on vaikuttanut kaikkiin verkkokauppoihin. Vaikka onnistuimme pitämään keskimääräisen oston arvon lähes samalla tasolla ja konversion huomattavasti korkeampana, alhainen liikenteen taso aiheutti liikevaihdon laskun.

Jatkoimme tuotekehitystä, ja veimme yhä enemmän Muumi-tuotteitamme Kiinasta Suomen markkinoille. Ensimmäisellä neljänneksellä onnistuimme laajentamaan vientiämme Norjaan.

Jatkoimme myös ponnisteluja löytääksemme uusia palveluasiakkaita tarjotaksemme heille yrityksen koko verkkokaupan ja digitaalisen median palveluvalikoiman. Onnistuimme solmimaan kaksi uutta sopimusta. Potentiaalisten asiakkaiden määrä on selvästi kasvanut. Odotamme saavamme yhden uuden palveluasiakkaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tai pian sen jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät:

Odotamme Kiinassa parempaa Muumi-tuotteiden vähittäismyyntiä toisella neljänneksellä. Kiinan operaatioita päivitetään vastaamaan uutta markkinatilannetta. Nämä päivitykset sisältävät kanavien laajentamisen uusille alustoille, uusien tuotteiden lanseeraaminen vastaamaan kysyntää ja palvelun laadun optimoinnin kuluttajille. Erityisesti touko- ja kesäkuussa Kiinassa järjestetään myyntifestivaaleja, joiden uskomme auttavan myyntiä.

Ensimmäisen Norjasta saadun tilauksen ja Suomen aiempien tilausten toimitusten myötä omien Muumi-tuotteiden viennin liikevaihdon odotetaan kasvavan.

Jatkamme ponnistelujaan solmiaksemme uusia palvelusopimuksia potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja jatkosopimuksia olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Email