EUROEAT

UUTISET-Category

Euroeat-konsernitilinpäätös vuodelta 2020

Vuosi 2020 oli merkittävä käännekohta Euroeatille, kun ensimmäistä kertaa konsolidoimme kirjanpitomme Suomesta (Euroeat Oy) ja Kiinasta (Euroeat E-Business Ltd) konsernitilinpäätökseen. Teimme tämän parantaaksemme Euroeatin todellisen liiketoiminnan näkyvyyttä ja lisätäksemme taloudellisen raportoinnin avoimuutta.

Ennen kuin syvennymme numeroihin, muistakaa, että vuosien 2019 ja 2020 väliset luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuoden 2019 lukuja ei virallisesti konsolidoitu, vaan ne tarkastettiin erikseen omina yksiköinään. Mutta vertaamalla Ltd:n tarkastettuihin lukuihin näemme yleisen kehityssuunnan joka tapauksessa.

Vuoden 2020 teemana oli ”täyskäännös” ja sen myös saavutimme. Tarkastettu liikevaihtomme kasvoi 80% vuotta aiemmasta ja liikevoittoa (-tappiota) supistettiin noin 50% (-23%:sta -11%:iin). Nettotappion pieneneminen oli vieläkin dramaattisempaa: -34%:sta -13%:iin!

Kasvu johtui suurelta osin keskittymisestä yksittäiseen tuotemerkkiperheeseen eli Muumeihin. Tämä on auttanut meitä rakentamaan tuotemerkkiin liittyvää tehokkuutta sekä hankinnassa että myynnissä ja myynninedistämisessä. Tilivuoden 2020 tärkeimmät saavutukset olivat:

– Liikevaihto kasvoi 80%

– Keskimääräinen konversio (verkkokauppavierailusta ostokseen) kasvoi noin yhdestä prosentista 2,7 prosenttiin

– Tmall-verkkokauppamme luokiteltiin päämyyntikategoriamme (lelut) parhaiden 10%: n verkkokauppojen joukkoon

– Saimme hyväksytyksi Tmall-alustalla kuusi muuta tuoteryhmää lelujen lisäksi

– Skaalautuva ja automatisoitu varasto- ja toimituskumppanuus, joka pystyy toimittamaan 100 000 tilausta päivässä.

Lisäksi aloitettiin yrityksen sisäinen muutosprojekti, jonka seurauksena nimitettiin uusi toimitusjohtaja ja osittain uusi hallitus.

Lisätietoja ja Euroeatin konsolidoidut luvut löytyvät liitteenä olevista asiakirjoista, tuloslaskelmasta ja taseesta.

Vaikkakin vuosi 2020 päättyi tappiollisesti, näimme huomattavia parannuksia kaikessa Euroeatin toiminnassa, sekä Kiinassa että Suomessa. Siksi olemme vakuuttuneita siitä, että voimme jatkaa työtämme vuoden 2021 aikana sovitun strategisen teeman mukaisesti. Tavoitteena on taloudellinen kannattavuus vuoden aikana, mikä tarkoittaa käytännössä positiivista EBITDA:ta Q42021 aikana. Ja siitä eteenpäin pysyä kannattavan kasvun uralla.

Kiitämme nöyrästi kaikkia työntekijöitä, sijoittajia, osakkeenomistajia, yhteistyökumppaneita, toimittajia ja asiakkaita jatkuvasta tuesta ja luottamuksesta Euroeatiin ja odotamme innolla tulevaisuuden rakentamista teidän kaikkien kanssa!

 

Liitteet:

Euroeat Oy ttk 2020

Euroeat_konsernitasekirja_31.12.2020_(12.5.21_V2)

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Email