EUROEAT

UUTISET-Category

Euroeat: kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus

3Q2021 vs 3Q2020 numeroina

*AOV = Average Order Value, keskimääräisen oston arvo

**Konversio = Kuinka moni verkkokaupan vierailijoista tekee ostoksen

 

Kolmannen vuosineljänneksen kohokohdat

Hyvä kasvuvire jatkui läpi kolmannen vuosineljänneksen: verrattuna samaan periodiin 2020, paransimme merkittävästi kaikkia tärkeitä tunnuslukuja kuten yllä olevasta taulukosta ilmenee. Samalla on kuitenkin todettava, että kumulatiivisesti vuoden alusta olemme hieman jäljessä tämän vuoden aggressiivista myyntitavoitetta ja EBITDA on juuri ja juuri negatiivisella. Mutta kuten aiemmin todettu, neljäs vuosineljännes määrittelee miten tämä vuosi kokonaisuudessaan päättyy. Sikäli olemme edelleen linjassa tehtyjen ennusteiden kanssa. Mutta lopullisen tilanteen näemme vasta joulukuun lopussa.

Vuoden kolmas neljännes on poikkeuksellinen Kiinan verkkokaupassa ja kuluttajakaupassa ylipäätään: sille ei ajoitu yhtäkään merkittävää ostostapahtumaa/festivaalia, joten sen aikana on luonnollisesti hyvä aika keskittyä toiminnan kehittämiseen 1H-tulosten perusteella ja erityisesti valmistautua tulevaan neljänteen kvartaaliin, mikä on ylivoimaisesti vuoden kiireisin jakso. Eli kolmas vuosineljännes olikin meille hyvin kiireinen, tässä lyhyt katsaus päätapahtumiin ja saavutuksiin sen aikana.

Ensinnäkin hyviä uutisia rahoituksesta! Varmistimme osakkeenomistajiltamme kolme uutta lainaa (ns. loantaineria). Loantainerit ovat olleet meille erittäin tärkeä ja hyödyllinen rahoitusinstrumentti erityisesti kuluvana vuonna ja myynnin nopean kasvun aikana. Suuri kiitos osakkeenomistajille, jotka ovat uskoneet meihin ja tarjonneet kriittisesti tarvittavaa rahoitusta!

Olemme myös edistyneet kiinalaisten pankkien kanssa: liikevaihdon kasvaessa myös pankkien luottorajat Euroeatille ovat kasvaneet. Tämä oli miellyttävä yllätys ja on ollut kriittisen tärkeää tavoitellun kasvun saavuttamiseksi. Riittävä käyttöpääomarahoitus on ennakkoedellytys 4Q:n myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.

Ja lisää hyviä uutisia Suomesta: sovimme ATC:n (All Things Commerce) kanssa luottorajan hetkellisestä nostamisesta kattamaan osan 11.11. ja 12.12. ostosfestivaalien lisääntyneestä rahoitustarpeesta.

Edistyimme myös hyvin omien (oma design) tuotteiden kanssa kolmannen neljänneksen aikana: Moomin Characters on nyt hyväksynyt kaksi ensimmäistä tuotetta ja valmistaudumme niiden massatuotantoon, saamaan ne valmiiksi markkinoille 11.11. ja 12.12. festivaaleille. Omat tuotteet ovat tärkeä osa yritystoiminnan tervehdyttämisprojektiamme niiden positiivisen myyntikatevaikutuksen takia.

Kuten me kaikki olemme lukeneet uutisista kuluneen vuoden aikana, Kiinan hallitus on kääntänyt huomionsa Kiinan suurille verkkomarkkinoille ja pyrkinyt tasoittamaan eri osapuolten toimintaedellytyksiä tasapuolisemmiksi. Hallitus on jo toimeenpannut keinoja joilla rajoitetaan joidenkin toimijoiden liian hallitsevaa asemaa. Tämä mielessä päätimme myös laajentaa aktiivista online myymälätoimintaa JD.com- ja TaoBao -alustoille. Näiden alustojen pitäisi lisätä kokonaismyyntiämme jo loppuvuoden aikana samalla kun varmistetaan, että Euroeat pystyy palvelemaan mahdollisimman laaja-alaisesti kiinalaisia ​​kuluttajia, vaikka joillekin alustoille määrättäisiinkin rajoituksia.

Kuten olette toivottavasti huomanneet, toimintamme on kasvanut merkittävästi vuodesta 2020 lähtien, joten päätimme ulkoistaa erinäisiä ei-kriittisiä ja työläitä toimintoja huolellisesti valituille kumppaneille. Oma fokuksemme on myynnin kasvattamisessa, kannattavuuden parantamisessa ja uusien tuotteiden ja asiakkaiden (brändien) löytämisessä.

Yksi jännittävä uusi kehitys myyntitoiminnassa on livestriimit (live -myyntiesitykset), joita aloimme testata aiemmin tänä vuonna. Tämän kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme vihdoin alkaneet nähdä niiden tuloksia lisääntyneenä liikenteenä. Tämä on jälleen lupaavaa kriittisesti tärkeälle neljännelle vuosineljännekselle.

 

Katse kohti loppuvuotta 2021

4Q. Kiinalaisen myyntikalenterin ylivoimaisesti tärkein aika vuodesta. Kuten aiemmissa katsauksissamme on todettu, se kuinka hyvin toteutamme 4Q:n, määrittää sen kuinka hyvin saavutamme koko vuoden tavoitteet. Koko vuoden onnistuminen kulminoituu loppuvuoteen.

On sanomattakin selvää, että tärkein prioriteettimme on valmistautua 11.11. ja 12.12. ostosfestivaaleihin: täyttämällä varastoja varmistamme, että myytävät tuotteet eivät lopu kesken. Prioriteetti numero yksi jonka parissa koko tiimi työskentelee hiki hatussa.

Sen lisäksi, että varmistamme toiminnan moitteettoman sujumisen, valmistaudumme jo vuoteen 2022: keskitymme lisärahoituksen hankkimiseen kasvun edelleen kiihdyttämiseksi, viimeistelemme ensivuoden toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä viimeistelemme uuden lisenssisopimuksen Moomin Charactersin kanssa.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Email